Garantietermijn:

Brouwmarkt BV hanteert afwijkende garantietermijnen per productgroep:


Grondstoffen / ingredienten:
Volgens de op het product aangegeven uiterste verkoop/gebruiksdatum(UVD/THT).


Overige producten:

Op alle overige producten heeft u bij Brouwmarkt BV 1 jaar garantie.

De door Brouwmarkt BV aangeboden garanties doen geen afbreuk aan de wettelijke regels omtrent garanties en conformiteit die u als consument al heeft.


Garantieprocedure

Het is vervelend als het product dat u ontvangt niet juist is, of niet naar behoren functioneert.

Brouwmarkt kent een heldere en snelle garantie afhandeling! Indien u een product heeft ontvangen wat niet in orde is, neem dan zo snel mogelijk contact op met onze klantenservice via de Groene 'tab' met het woord 'Helpdesk'.
Hierna word er samen met u naar een juiste en snelle oplossing voor het probleem gezocht.


Volg de onderstaande stappen voor een snelle afhandeling:

 1. Vraag binnen de garantietermijn een RMA-nummer aan via de Groene 'tab' met het woord 'Helpdesk'.
 2. Stuur het betreffende artikel zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van het RMA-nummer naar ons op.
 3. Zorg er voor dat u het product goed verpakt is voordat u het verzend.
 4. In het pakket dient een volledig ingevuld RMA formulier incl. RMA-nummer te zitten.
 5. Als wij het pakket hebben ontvangen onderzoeken wij de klacht en sturen wij u zo snel mogelijk een vervangend, gerepareerd danwel nieuw exemplaar. Dit ter beoordeling van Brouwmarkt BV.
 6. Wij vergoeden de gemaakte verzendkosten (standaardverzending). Brouwmarkt BV draagt ook de kosten van de retourzending van het gerepareerde of vervangende product

Wij streven er naar uw garantieclaim binnen 2-4 dagen na ontvangst van uw pakket af te handelen.


Uitgesloten van garantie

In onderstaande gevallen kan er geen aanspraak worden gemaakt op garantie:

 • Slijtage door normaal gebruik.
 • Ondeskundig gebruik en/of het niet in achtnemen van de gebruiksaanwijzing.
 • Aan het product door of namens de koper aangebrachte wijzigingen.
 • Beschadiging door opzet of grove nalatigheid.
 • Gebruik, anders dan waarvoor het product bedoeld is (professioneel gebruik van artikelen, bedoeld voor huishoudelijk gebruik).
 • Door de koper of door de koper ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de artikelen.
 • Indien de koper niet of niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting.