Garantietermijn

Brouwmarkt BV hanteert afwijkende garantietermijnen per productgroep:

Grondstoffen / ingredienten:
Volgens de op het product aangegeven uiterste verkoop/gebruiksdatum(UVD/THT).

Overige producten:
Op alle overige producten heeft u bij Brouwmarkt BV 1 jaar garantie.

De door Brouwmarkt BV aangeboden garanties doen geen afbreuk aan de wettelijke regels omtrent garanties en conformiteit die u als consument al heeft.


Garantieprocedure

Het is vervelend als het product dat u ontvangt niet juist is, of niet naar behoren functioneert.

Brouwmarkt kent een heldere en snelle garantie afhandeling!


Indien u een product heeft ontvangen wat niet in orde is, neem dan zo snel mogelijk contact op met onze klantenservice. Zij zoeken samen met u naar een juiste en snelle oplossing voor het probleem.

Volg de onderstaande stappen voor een snelle afhandeling:

 • Vraag binnen de garantietermijn een RMA-nummer aan bij onze klantenservice.
 • Stuur het betreffende artikel zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van het RMA-nummer naar ons op. Dit kan kosteloos via het antwoordnummer dat u bij het RMA formulier ontvangt.
 • Zorg er voor dat u het product goed verpakt is voordat u het verzend.
 • In het pakket dient een volledig ingevuld RMA formulier incl. RMA-nummer te zitten.
 • Als wij het pakket hebben ontvangen onderzoeken wij de klacht en sturen wij u zo snel mogelijk een vervangend, gerepareerd danwel nieuw exemplaar. Dit ter beoordeling van Brouwmarkt BV.
 • Wij vergoeden de gemaakte verzendkosten (standaardverzending). Brouwmarkt BV draagt ook de kosten van de retourzending van het gerepareerde of vervangende product


Wij streven er naar uw garantieclaim binnen 2-4 dagen na ontvangst van uw pakket af te handelen.


Uitgesloten van garantie

In onderstaande gevallen kan er geen aanspraak worden gemaakt op garantie:

 • Slijtage door normaal gebruik.
 • Ondeskundig gebruik en/of het niet in achtnemen van de gebruiksaanwijzing.
 • Aan het product door of namens de koper aangebrachte wijzigingen.
 • Beschadiging door opzet of grove nalatigheid.
 • Gebruik, anders dan waarvoor het product bedoeld is (professioneel gebruik van artikelen, bedoeld voor huishoudelijk gebruik).
 • Door de koper of door de koper ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de artikelen.
 • Indien de koper niet of niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting.